Posted on: 22 marca 2018 Posted by: Bartosz Comments: 0

Jak wiele innych branż, także chemiczna duży nacisk przykłada do ekologii. Jest to efekt rozmaitych wymogów Unii Europejskiej wobec przedsiębiorców, którzy zobowiązani są do dbania o środowisko naturalne.

W związku z tym faktem organizowane są rozmaite fora ekologiczne branży ekonomicznej, które zajmują się tematyką ochrony środowiska, jak i zagrożeń płynących z funkcjonowania branży chemicznej. Jednym z ważniejszych for ekologicznych jest z całą pewnością Forum Ekologiczne Branży Chemicznej.

To bardzo duże wydarzenie środowiskowe, które organizowane jest przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego i Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Przy współudziale kadry menadżerskiej, ekspertów ochrony środowiska i bezpieczeństwa procesowego odbywają się panele dotyczące najbardziej palących problemów natury ekologicznej.

Forum to jest największym przedsięwzięciem tego typu, które odbywa się w ramach wzmiankowanego Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Wydarzenia te poruszają różnorodną tematykę.

Dla przykładu Forum z bieżącego roku 2015 poruszy chociażby tematykę związaną z odpadami, czy transpozycji Dyrektywy SEVESO III do polskiego porządku prawnego.

cerata w rolkach opakowania giętkie barrierefolien