ihwc2010 Postęp

Fora ekologiczne branży chemicznej

Jak wiele innych branż, także chemiczna duży nacisk przykłada do ekologii. Jest to efekt rozmaitych wymogów Unii Europejskiej wobec przedsiębiorców, którzy zobowiązani są do dbania o środowisko naturalne.

W związku z tym faktem organizowane są rozmaite fora ekologiczne branży ekonomicznej, które zajmują się tematyką ochrony środowiska, jak i zagrożeń płynących z funkcjonowania branży chemicznej. Jednym z ważniejszych for ekologicznych jest z całą pewnością Forum Ekologiczne Branży Chemicznej.

To bardzo duże wydarzenie środowiskowe, które organizowane jest przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego i Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Przy współudziale kadry menadżerskiej, ekspertów ochrony środowiska i bezpieczeństwa procesowego odbywają się panele dotyczące najbardziej palących problemów natury ekologicznej.

Forum to jest największym przedsięwzięciem tego typu, które odbywa się w ramach wzmiankowanego Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Wydarzenia te poruszają różnorodną tematykę.

Dla przykładu Forum z bieżącego roku 2015 poruszy chociażby tematykę związaną z odpadami, czy transpozycji Dyrektywy SEVESO III do polskiego porządku prawnego.

cerata w rolkach opakowania giętkie barrierefolien