Posted on: 30 grudnia 2017 Posted by: Bartosz Comments: 0

Wojsko składa się z ludzi i czynnik ludzki jest zawsze najważniejszy. Można dysponować wysokim budżetem i świetnym sprzętem, ale jeśli ludzie tworzący armię i jej zaplecze nie staną na wysokości zadania, żadna militarna operacja nie ma szans powodzenia.

To wszystko sprawia, że osoby mające na uwadze wyposażenie wojska przywiązują sporą wagę również do tego, aby żołnierze oraz pracownicy cywilni przez armię zatrudniani potrafili się odpowiednio posługiwać sprzętem, który mają do dyspozycji, a przecież jest go niemało i wciąż przybywa. We wszystkich nowoczesnych armiach bardzo istotny jest pion łączności.

Odpowiada on przede wszystkim za komunikację radiową pomiędzy żołnierzami, w tym poszczególnymi jednostkami, oddziałami czy zgrupowaniami. Komunikacja radiowa pozwala na bieżąco wymieniać się informacjami odnośnie poczynań przeciwnika, przekazywać rozkazy i udzielać sobie ostrzeżeń na przykład w temacie przeszkód terenowych.

Grunt, aby odbywało się to w sposób sprawny i wolny od jakichkolwiek zakłóceń. To, czy łączność działa prawidłowo zależy w największej mierze od jakości sprzętu oraz umiejętności posłużenia się nim.

Tak jak nowoczesny sprzęt na niewiele się zda, gdy nie ma wyszkolonych osób do pracy z nim, tak i świetni fachowcy niewiele zrobią, gdy dostaną do dyspozycji rozwiązania przestarzałe i niespełniające wymagań technicznych. Opcji pod tym względem jest wiele – armie mają w czym wybierać, co widać chociażby na wszelkiego rodzaju targach sprzętu dla wojska.

Urządzenia do łączności i przesyłu danych zajmują tam ważne miejsce.

www.rosomaki.com.pl