Posted on: 11 marca 2018 Posted by: Bartosz Comments: 0

Schichau-Werft Danzig, czyli Stocznia Schichaua w Gdańsku była czynna w latach 1891 – 1945. Była jedną z najważniejszych dla Niemiec stoczni – to w niej powstawały największe statki i okręty dla niemieckiej marynarki wojennej.

Oficjalne prace w stoczni w Gdańsku miały miejsce w styczniu 1892 roku. Pierwszy okręt, który opuścił stocznię tomGefion – krążownik zbudowany dla marynarki niemieckiej.

Na wody wypłynął w maju 1893 roku. Stocznia już na początku wieku XX rosła w siłę i otrzymywała coraz więcej zamówien, przede wszystkim z Niemiec oraz Rosji.

Po zakończeniu I wojny światowej pogorszyła się sytuacja w stoczni. Nie napływało już tak wiele zamówień, przez co znacznie spadła produkcja stoczniowa.

Wtedy to stocznia w gdańsku zajęła się głównie budową statków handlowych. Powstawało w niej także coraz więcej statków pasażerskich, dzięki czemu stocznia ponownie wyszła na prostą.

Wraz z rozwojem produkcji zaczęto w stoczni prowadzić także coraz więcej remontów. Stocznia w bardzo dobrym stanie przetrwała także okres II wojny światowej.

folie pet verbundfolien hersteller produkcja folii