Posted on: 5 lutego 2018 Posted by: Bartosz Comments: 0

Uran to jeden z najrzadziej występujących pierwiastków na świecie. W ogóle nie spotyka się go w stanie wolnym, a jedynie w rudach granitu lub pod postacią blendy smolistej. Dawniej przede wszystkim używano go do wytwarzania szkła oraz produktów ceramicznych.

Od roku 1898 roku, w którym to został odkryty również rad, uznano go za pierwiastek promieniotwórczy, idealny do wytwarzania bomb i innych materiałów wybuchowych. Zasoby uranu wynoszą około 82,5 milionów ton. Do wydobycia dochodzi głównie na terenach Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii oraz Gabonu.

Ilość tlenku uranu, zawarta w poszczególnych rudach metali, zwykle jest stosunkowo niewielka (między 0,09% a 1,5%). Część z rud wzbogaca się więc mechanicznie, dzięki czemu ich pozyskiwanie również staje się opłacalne. Monopol, pozwalający na wykorzystywanie pierwiastków radoczynnych, takich jak uran, ma wyłącznie kilka przedsiębiorstw, działających na terenie Europy.

Wśród największych światowych koncernów, zajmujących się tym surowcem, znajdują się takie firmy, jak: Du Pont, Kuhlmann i Rio Tinto.

taśmy siatkowe https://kwarcowespieki.pl/ http://www.bamartech.pl/