ihwc2010 Postęp

Przemysł

Wydobycie uranu

Uran to jeden z najrzadziej występujących pierwiastków na świecie. W ogóle nie spotyka się go w stanie wolnym, a jedynie w rudach granitu