Posted on: 26 stycznia 2018 Posted by: Bartosz Comments: 0

Komunikacja radiowa w armii jest niezmiennie jedną z najważniejszych spraw i wynika to z różnych kwestii. Przede wszystkim łączność radiowa jest od kilkudziesięciu lat standardem we wszystkich armiach świata. Oczywiście zmieniała się ona na przestrzeni dekad, ponieważ postęp techniczny zmieniał oblicze komunikowania przez radio. Oprócz coraz lepszych odbiorników i nadajników pojawiają się także coraz nowsze sposoby przekazywania informacji, w tym również ich szyfrowania, tak aby były dostępne wyłącznie dla przedstawicieli tej jednej konkretnej formacji zbrojnej. Dlaczego w warunkach pokoju poświęca się tyle czasu na ćwiczenie sprawnej łączności radiowej oraz jej efektywne wykorzystanie? Są ku temu bardzo konkretne przesłanki.

Przede wszystkim należy pamiętać, że celem każdej armii jest jak najlepsze przygotowanie do konkretnych działań bojowych, które mogą mieć miejsce w warunkach zagrożenia granic. Jeśli armia nie będzie odpowiednio przygotowana, to w konfrontacji z przeciwnikiem nie będzie miała dużych szans na sukces, nawet jeśli nominalnie będzie to przeciwnik słabszy. Oznacza to, że odpowiedzialne i solidne merytorycznie dowództwo będzie przykładać dużą wagę do regularnych szkoleń i ćwiczeń, także na odcinkach związanych z łącznością radiową, która w sytuacji działań wojennych będzie miała kluczowe znaczenie. Nie będzie bowiem innej łączności do dyspozycji, a jeśli będzie, to w zakresie niepewnym i potencjalnie niestabilnym. Dlatego właśnie należy przywiązywać jak największą wagę do komunikacji realizowanej na odcinku A-B, a więc bezpośrednio pomiędzy nadajnikami a odbiornikami.

https://jandach.pl/pl/domy-mieszkania-lusowo www.kantor-losiak.pl